BNOR

Vier keer gezakt?
Wanneer je voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt kom je in aanmerking voor een nader onderzoek.

Wat houdt nader onderzoek in?
Het nader onderzoek is niet gemakkelijker dan het CBR-examen. De eisen die het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) stelt aan uw rijvaardigheid liggen in de wet vast en zijn dezelfde als bij het CBR. Het nader onderzoek begint net als het CBR-examen met een voorgesprek, de ogentest en een aantal voorbereidings- en controlehandelingen. Verder geldt ook tijdens de rit dat u 'het zélf moet doen'. Net als bij het gewone rijexamen rijdt u een deel van de rit zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen een nader onderzoek en een regulier CBR-examen. Voor een nader onderzoek kan uw rijschool u aanmelden bij het BNOR. Hiervoor zijn dezelfde documenten nodig als voor uw CBR-examen. Om deel te nemen aan het nader onderzoek moet u een geldig theoriecertificaat en een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs aan de rijvaardigheidsadviseur kunnen laten zien. Zonder deze documenten kan het nader onderzoek niet plaatsvinden.


HET RIJBEWIJS ZELF

Het beginnersrijbewijs
Per 1 oktober 2006 is een nieuw rijbewijsmodel ingevoerd. Het nieuwe rijbewijs vervangt de meer dan honderd verschillende typen rijbewijzen die nu in de lidstaten van de Europese Unie in omloop zijn. Ook is het nieuwe rijbewijs beter beveiligd tegen fraude. Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de nieuwe regeling. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Voor 16-en 17 jarigen is deze termijn zelfs zeven jaar na verkrijging van een rijbewijs van de bromfietscategorie AM. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,8 en hoger (dat is de grens voor puntaftrek; echter, als beginnend bestuurder ben je al strafbaar bij een alcoholpromillage van 0,2 en hoger!) en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

MEDISCHE EISEN

Verklaring van geschiktheid
Iedereen die praktijkexamen doet bij het CBR moet over een Verklaring van geschiktheid beschikken. Daarvoor vul je een Eigen verklaring in. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Onderzoek door Arts

Als je één of meer vragen op de Eigen verklaring met 'ja' beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. Uit de aantekening van de arts op de Eigen verklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. In een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.

Twijfels over je rijgeschiktheid?

Als je twijfels of vragen hebt over je medische geschiktheid, stuur dan voordat je begint met rijlessen een Eigen verklaring in. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen. Overleg eventueel met de keurend arts. Schrijf bovenaan de Eigen verklaring 'Informatie Eigen verklaring'.


TUSSENTIJDSE TOETS

Hoe ver ben ik?
Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.
De toets
Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier Zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto is dat 55 minuten. Je instructeur rijdt mee.
Voor wie

De tussentijdse toets is er voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B (personenauto) en BE (auto met aanhanger). Alleen als je rijschool staat ingeschreven bij het CBR kun je een tussentijdse toets aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de toets in categorie B, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Je moet dit én een geldig identiteitsbewijs vóór het begin van de toets laten zien.
Wanneer?
Je rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.

Info