Voorwaarden praktijk examen

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een uitslagformulier. Dit formulier overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met je legitimatiebewijs, de oproepkaart en het zelfreflectieformulier. Je mag al theorie-examen doen als je 16 jaar of ouder bent. praktijklessen mogen al vanaf 16,5 jaar.


Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Hiervoor vul je bij de rijschool een eigen verklaring in. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.


Verklaring van rijvaardigheid

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Vooraf

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Na controle van je identiteitsbewijs overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens stelt de examinator je een aantal vragen over de examenauto betreffende voorbereidings- en controle-handelingen .


Het examen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.


Herkansing

Gezakt
Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan je instructeur achteraf voor je uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.

Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie met je. Wanneer jouw antwoorden op het zelfreflectie-formulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met je instructeur te bespreken.

Praktijk