Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een uitslagformulier Dat formulier overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met je legitimatiebewijs, de oproepkaart en het zelfreflectieformulier. Je mag al theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent.

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat sinds 1 maart 2009 uit drie onderdelen.


Indeling van het theorie-examen

  1. Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)

  2. Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)

  3. Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen)

Copyright website: www.rijschoolvision.nl

Direct uitslag

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je de uitslag direct. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examen-onderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Theorie